Opdatering vedr. generalforsamling 14. maj 2020

Pga. Corona afvikles Generalforsmlingen d. 14. maj 2020 som videokonference via Microsoft Teams.Tilmelding er nødvendig, seneste frist er 12.5.Tilmelding til formand Sidse Arnfred: sidar@regionsjaelland.dk. Læs mere her.

Læs mere
16.05.2019: Generalforsamling

Generalforsamling Der indkaldes til Generalforsamling i foreningen NFKP torsdag den 16. maj 2019 kl. 12.00-13.00 – i forbindelse med frokost og heldagsmøde Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte. Tilmelding til generalforsamling nødvendig af hensyn til frokostbestilling, hvis man ikke er tilmeldt heldagsmødet samme dag (tilmelding: foreningennfkp@gmail.com) Medlemmernes forslag til dagsorden fremsendes til bestyrelsen inden […]

Læs mere
16.05.2019: Heldagsmøde 2019

Nye initiativer på det psykoterapeutiske område 15. heldagsmøde i Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi Torsdag 16. maj 2019 kl. 10.00-15.00 – Psykoterapeutisk Center Stolpegård Generalforsamling frokost kl. 12.00-13.00 Flere steder i Danmark afprøves nye måder at kombinere psykoterapi og kommunale indsatser, at inddrage brugerne og at sikre kvaliteten af udførslen af psykoterapi. Formålet […]

Læs mere
Heldagsmøde 2018

14. heldagsmøde i Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi Fredag 9. november 2018 kl. 10.00-15.30 – Psykiatrisygehuset i Slagelse Der indføres nu flere steder ”Patient Related Outcome Measures” (PROMs), altså symptom eller funktionsmålinger, som en metode til at sikre kvaliteten af det kliniske arbejde. Men hvordan kan selve målingen af patienternes tilstand forbedre kvaliteten? […]

Læs mere