Opdatering vedr. generalforsamling 14. maj 2020

Pga. Corona afvikles Generalforsmlingen d. 14. maj 2020 som videokonference via Microsoft Teams.
Tilmelding er nødvendig, seneste frist er 12.5.
Tilmelding til formand Sidse Arnfred: sidar@regionsjaelland.dk. Læs mere her.