NFKP rejselegat 2018

NFKP udlodder i 2018 op til 6 rejselegater til yngre forskere på psykoterapi området

Der kan ansøges om 5.000-10.000 kr mhp konference deltagelse eller anden rejseaktivitet i forbindelse med
forskning i psykoterapi. http://nfkp.dk/wp-content/uploads/2018/09/NFKP-rejselegat-til-yngre-forskere-1.pdf

Målgruppe
Legaterne kan søge af ansatte i regionspsykiatrien med forskningsprojekt indenfor det psykoterapeutiske felt. Dette omfatter ph.d.-studerende og andre yngre forskere samt forskningsaktive klinikere. Legatet kan ikke søges efter opnået PhD-grad.

Ansøgningen
Der benyttes ikke særligt skema. Ansøgningen skal bestå af 5 dele:
1. Max 1 sides motivation (dansk)
2. Max 5 sides projektbeskrivelse (dansk, men må gerne være på engelsk)
3. ½ sides lægmandsresume (dansk)
4. ½ side med budget/anvendelse af legatet med appendiks i form af program eller lignende
5. 1 sides ansøger CV

Sendes som samlet pdf. Max en ansøgning pr ansøger.

Ansøgningen sendes til NFKPs formand forskningslektor, dr.med. Sidse Arnfred:sidar@regionsjaelland.dk, med titellinjen:

NFKP_Rejselegat Ansøgning_Efternavn

Ansøgningsfrist
24.oktober 2018 kl.12.00

Udvælgelseskriterier
Projektets relevans for psykoterapi forskning og kvalitetsudvikling i psykiatrien
Projektets problemformulering, stringens og formulering
Relevansen af anvendelsen af rejselegatet for psykoterapifeltet i DK.

Tildeling
Ansøgerne får svar på email, senest 5. november. Ansøgere, der får legat, får fri adgang til heldagsmødet
9.november 2018 i Slagelse – og forventes at præsentere deres projekt kort (5 min) på dagen, ved festlig
uddeling af legatet. Legatet overføres til ansøgers regionale forskningskonto.

 

Brug venligst ikke nedenstående contact-form. Skriv i stedet direkte til foreningens mailadresse’.