16.05.2019: Heldagsmøde 2019

Nye initiativer på det psykoterapeutiske område

15. heldagsmøde i Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi

Torsdag 16. maj 2019 kl. 10.00-15.00 – Psykoterapeutisk Center Stolpegård
Generalforsamling frokost kl. 12.00-13.00

Flere steder i Danmark afprøves nye måder at kombinere psykoterapi og kommunale indsatser, at inddrage brugerne og at sikre kvaliteten af udførslen af psykoterapi. Formålet med dette NFKP heldagsmøde er at blive klogere på de nye initiativer i Danmark.

Program
09.45 – 10.00 Registrering, kaffe og croissant

10.00 – 10.05 Velkomst og intro til dagen.
Formand NFKP, professor, dr.med. Sidse Arnfred, Psykiatrien Vest

10.05 – 10.50 LÆR AT TACKLE angst og depression – et peerbaseret mestringsprogram v/Specialkonsulent Malene Petersson og projektleder Ann Sofie Nilsson, Komiteen for Sundhedsoplysning

10.50 – 11.00 Pause

11.00 – 11.20 Samarbejde på tværs –tværsektoriel behandling af mennesker med samtidig psykisk lidelse og misbrug v/ Psykolog Laura Broen Damm, PC Stolpegård

11.20 – 11.55 Behandling af angstlidelser med Mentaliserings Baseret Terapi (MBT) v/psykolog Marie Skaalum Bloch & Stine Steen Høgenhaug

12.00 – 13.00 Frokost & General Forsamling – se separat indkaldelse

13.00 – 13.45 MIND MY MIND – Implementering af en transdiagnostisk modul-baseret manual for kognitiv adfærdsterapi (KAT) til børn og unge med angst, depressive symptomer og/eller adfærdsproblemer – Hvordan tilpasses forløbet til barnets behov og hvordan måles fidelity? v/ Louise Berg Puggaard, psykolog, ph.d.; Mette Agner Pedersen, psykolog; Pia Jeppesen, overlæge, seniorforsker, ph.d.

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 14.25 Resiliens og positive emotioner i mentaliserings-baseret terapi (MBT) v/ Ph.d-stud. Tine Stougaard Dall Harpøth

14.30 – 15.00 Plenum diskussion med panel af oplægsholdere og afrunding
Seniorforsker, Phd, Sebastian Simonsen

Der bliver serveret kaffe/kage og frokost.

Tilmelding
Tilmelding: inden 25. april 2019 på mail: NFKPs sekretær Signe Wahrén: foreningennfkp@gmail.com
Pris: 300 kr for medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer.

• Betaling via faktura: oplys centrets EAN nr. – NFKP fremsender faktura.
• Betaling via bankoverførsel til foreningen: reg.: 1551 –  kontonr: 0010290317. Husk at anføre navn(e) på deltager(e).
Tilmelding er bindende fra 1 uge før afholdelse af arrangementet.
Heldagsmødet finder sted på: Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte.

Offentlig transport 
Nærmeste S-togsstationer er Kildebakke station (ca. 3,2 km fra Stolpegård), Vangede station (ca. 1,8 km fra Stolpegård) og Gentofte station (ca. 2,3 km fra Stolpegård)
Nærmeste buslinjer er 150S og 176

Taxa
Taxinord: 4×48
Taxa 4×35

Parkering
Der er begrænsede antal parkeringspladser. Parkering er mulig på de omkringliggende veje, dog er pladsen sparsom. Nærmeste større parkeringsplads er ved Fakta på Vangede Byvej.

PDF med ovenstående informationer findes her.

Uddybende informationer om dagens oplæg findes her.