16.05.2019: Generalforsamling

Generalforsamling

Der indkaldes til Generalforsamling i foreningen NFKP torsdag den 16. maj 2019 kl. 12.00-13.00 – i forbindelse med frokost og heldagsmøde Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte.

Tilmelding til generalforsamling nødvendig af hensyn til frokostbestilling, hvis man ikke er tilmeldt heldagsmødet samme dag (tilmelding: foreningennfkp@gmail.com)

Medlemmernes forslag til dagsorden fremsendes til bestyrelsen inden den 18.4.2019.

Forslag til generalforsamlingen eller ønske om opstilling til plads i bestyrelsen indsendes til formand Sidse Arnfred: sidar@regionsjaelland.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år

4. Godkendelse af regnskab

5. Fastlæggelse af budget og kontingent

6. Forslag fra bestyrelsen: I 2020 udlodning af to rejselegater af 5000 kr. (ingen i 2019).

7. Valg til ledige bestyrelses-, revisor og suppleant poster: Bestyrelsen består p.t. af: Sebastian Simonsen, Christina Frederiksen, Sidse Arnfred, Rikke Bøye, Jane Fjermestad Noll og Pia Jeppesen

Pia Jeppesen er på valg og genopstiller (BUP)
Sebastian Simonsen er på valg og genopstiller
Jane Fjermestad Noll er på valg og genopstiller ikke
Ellids Kristensen har været foreningens revisor men ønsker ikke at genopstille

Der er derudover plads til valg af to suppleanter

8. Forslag til diskussion (fra bestyrelsen).
Hvordan kan NFKP fremover bidrage til udvikling af netværk for psykoterapi forskning og kvalitetsudvikling?
Med hvem, hvad og hvordan skal vi kommunikere?
Forslag fra salen?

9. Behandling af øvrige indkomne forslag

10. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år

11. Eventuelt
12.

Bestyrelsen
Sidse Arnfred, Sebastian Simonsen, Christina Frederiksen, Jane Noll, Pia Jeppesen, Rikke Boye

Find PDF med ovenstående informationer her.