Referat generalforsamling d. 16. maj 2019

Referat fra generalforsamlingen d. 16. maj 2019 fremgår af dette link.