Formandens beretning, generalforsamling d. 16. maj 2019

Formandens beretning fra generalforsamlingen d. 16. maj 2019 fremgår af dette link.

Leave a comment

Your email address will not be published.