NFKP udlodder i 2019 fire legater til unge forskere i psykoterapi

Der kan ansøges om 5.000 kr. mhp. konferencedeltagelse eller anden rejseaktivitet i forbindelse med forskning i psykoterapi.

Målgruppe
Legaterne kan søges af ansatte i regionspsykiatrien med forskningsprojekt indenfor det psykoterapeutiske felt. Dette omfatter ph.d.-studerende, forskningsassistenter, forskningsaktive klinikere og andre unge forskere. Legatet kan ikke søges efter opnået Ph.d.-grad.

Ansøgningen
Der benyttes ikke særligt skema. Ansøgningen skal bestå af 5 dele:
1. Max 1 sides motivation (dansk)
2. Max 5 sides projektbeskrivelse (dansk, men må gerne være på engelsk)
3. ½ sides lægmandsresume (dansk)
4. ½ side med budget/anvendelse af legatet med appendiks i form af program eller lignende
5. 1 sides ansøger CV – samt oplysning om regional forskningskonto.
Sendes som samlet pdf. Max en ansøgning pr ansøger.

Ansøgningen sendes til NFKP (Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi)’s e-mail: foreningennfkp@gmail.com med følgende oplysning i emnefeltet: NFKP_Rejselegatansøgning_Efternavn

Ansøgningsfrist
1. december 2019 kl.12.00
Udvælgelseskriterier
• Projektets relevans for psykoterapi forskning og kvalitetsudvikling i psykiatrien
• Projektets stringens og formulering
• Relevansen af anvendelsen af rejselegatet for psykoterapifeltet i DK.

Tildeling
Ansøgerne får svar på e-mail d. 15. januar 2020. Modtagerne af rejselegatet får fri adgang til næste heldagsmøde i NFKP i foråret 2020 i København. Legatmodtagerne forventes at præsentere deres projekt kort (5-10min) på det videnskabelige møde i forbindelse med en festlig uddeling af legatet.
Legatet sendes til ansøgers regionale forskningskonto.

Du kan downloade en pdf-fil med ovenstående informationer her samt læse mere om legatet her.