Bliv Medlem

Hvem kan blive medlem?

Enkeltpersoner med interesse i psykoterapeutisk kvalitetssikring og forskning har mulighed for at søge medlemskab som privatperson, men har ikke stemmeret til generalforsamlingen.

Enheder (centre, afdelinger og specialiserede afsnit) i den offentlige sektor, som har til opgave at varetage psykoterapeutisk behandling, samt universitetsbaserede institutter.

Hvad koster et medlemsskab?

 • Center/enhed: 2.500,- /år
 • Individuelt medlem: 200,- /år
 • Studerende: 150,- /år

Årlig opkrævning sker som hovedregel i 1. kvartal

Hver medlemsenhed udpeger en person, som repræsenterer enheden ved general-forsamlingen. Hver medlemsenhed udpeger en primær kontaktperson, som foreningen primært kommunikerer til ved udsendelser af invitationer til heldagsmøder, videre-formidling af opslag mv. Kontaktpersonen videresender ud i egen enhed.

Tilmelding til netværket

Send mail til foreningennfkp@gmail.com med ønske om medlemskab med følgende oplysninger:

 • Navn på enhed (center/afdeling/specialiserede afsnit/universitetsbaserede institut)
  eller navn på enkeltperson
 • Adresse
 • EAN nummer (enkeltpersoner indbetaler direkte til foreningens konto)
 • Navn og mailadresse på primær kontaktperson

Betaling:

 • NFKP sender faktura til enheden / enkeltperson indbetaler til foreningens bank
 • Man er indmeldt, når medlemskontingent er registreret på konto 1551 – 10290317